Centre civic “La Cebera”

Es tracta d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum col·lectiu pròxim a través de xarxa de distribució amb compensació d’excedents de 47.790 Wp i dos inversors de 20.000 W, en total 40.000 W de potència nominal.

Inversió: 55.913,12 euros. Subvenció IVACE: 43%

Nombre de participacions: 94,768 Cost de la participació: 590 Euros

Nombre de participants en l’autoconsum: 63.

Create a website or blog at WordPress.com